RORATY

Znalezione obrazy dla zapytania: roraty"

„Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego;

wielki z strony człowieczeństwa,

a niezmierny z strony Bóstwa,

wieczny Syn Ojca Wiecznego, Zbawiciel świata całego”.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ NA TEMAT RORAT?

DLACZEGO ADWENT?

 

W zasadzie powinniśmy pamiętać to z lekcji religii, ale przypominamy raz jeszcze:

słowo adventus po łacinie oznacza przyjście, 4 tygodnie adwentu to okres, podczas którego katolicy oczekują powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.

 

 

DLACZEGO AKURAT 4 TYGODNIE?

 

Trwający 4 tygodnie adwent to kwestia tradycji, natomiast nie było tak od początku. w V w. n.e. trwał on 40 dni, dopiero Rzymianie w wieku VI przyjęli zwyczaj, że adwent trwa cztery tygodnie. Jedna z polskich kolęd mówi o “Zbawcy z dawna żądanym, cztery tysiące lat wyglądanym”, każdy tydzień adwentu mógłby więc symbolizować każde tysiąclecie oczekiwania Zbawiciela.

 

 

RORATY – ADWENTOWE MSZE ŚWIĘTE

 

Ta Msza to jeden ze znaków obecności Maryi w okresie Adwentu. W czasie odprawiania Mszy Świętej roratniej zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje Maryję. To Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny i w tym znaczeniu adwent to oczekiwanie Maryi jako córki Izraela, która wraz z wszystkimi pokoleniami czekała na Jego przyjście, kiedy anioł Gabriel zwiastował Jej, że pocznie i porodzi Syna, jako Matki Pana Jezusa oczekiwała w szczególny sposób na Życie, które wzrastało pod Jej sercem i jako Matki Kościoła razem z Kościołem czeka na ponowne przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.

 

RÓŻOWI KSIĘŻA?

 

Nie zdziwcie się, kiedy podczas jednej z niedzieli Adwentu zobaczycie księdza w różowej szacie. Kolor ten jest używany w liturgii tylko dwa razy w ciągu roku – w czwartą niedzielę Wielkiego Postu i trzecią niedzielę Adwentu. Podkreśla on radość z powodu bliskości Pana.

 

RORATKA – ŚWIECA MARYJNA

 

Zazwyczaj jest to biała bądź żółta, wysoka świeca przewiązana białą lub niebieską wstążką i udekorowana zielenią. Zapalana w czasie Mszy Świętej roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście Jezusa – Światłość świata.

 

 

LAMPIONY ADWENTOWE

 

Dzieci zabierają je ze sobą idąc na roraty, aby rozświetlały mroku grudniowej nocy. Wewnątrz lampionu umieszcza się świecę , która zapalana jest na początku Mszy roratniej. Ten piękny symbol przypomina nam o konieczności zbierania przez cały Adwent dobrych uczynków, które rozjaśnią mroki grzechu naszej duchy, aby wskazać Chrystusowi drogę do naszego serca.

 

 

WIENIEC ADWENTOWY

 

Wieńce adwentowe wykonuje się z gałązek szlachetnych drzew iglastych i umieszcza w nim cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe. Świece zapala się w kolejne niedziele Adwentu.

 

I świeca symbolizuje przebaczenie przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego.

II świeca stanowi symbol wiary Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej.

III świeca odnosi się do radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem.

IV świeca symbolizuje nauczanie proroków głoszących przyjście Mesjasza.

 

 

W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece stanowią symbol bliskości “przyjścia” Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję. Zieleń stanowi symbol trwającego życia. Natomiast kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma początku ani końca, oraz wieczność życia Chrystusa.

Zaś całościowo wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego. Stanowi także symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Jest formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa jako zwycięzcy, Króla i Wybawiciela.

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.