KSIĘŻA PRACUJĄCY W PARAFII

Rektor Kościoła – ks. Józef Roman