MINISTRANCI

Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła), jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską. Agenda liturgiczna przewiduje obrzęd błogosławieństwa i przyjęcia kandydata do służby liturgicznej ołtarza.

 

Stopnie formacji ministranckiej:

  • Kandydat
  • Ministrant
  • Lektor
  • Ceremoniarz, mistrz ceremonii

W przypadku braku ministrantów o niższym stopniu, lektor bądź ceremoniarz przejmuje ich obowiązki. W przypadku braku ministrantów o wyższym stopniu, funkcje te często przejmowane są przez księdza.

 

Patroni ministrantów:

  • św. Alojzy Gonzaga SJ
  • św. Dominik Savio
  • św. Jan Berchmans SJ
  • św. Stanisław Kostka SJ
  • św. Tarsycjusz